Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas

  • Titulinis
  • Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas
Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas

Projektas

Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“

 Finansavimo šaltiniai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (Europos regioninės plėtros fondo), Valstybės lėšos ir Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Tikslas

Sudaryti sąlygas didėti gyventojų užimtumui Ukmergės mieste, skatinant socialinę bei ekonominę plėtrą.

Siektini rezultatai

Projekto metu sutvarkytos Ukmergės miesto centre esančios viešosios erdvės: Kęstučio aikštė, Draugystės skveras, Pilies parkas su prieigomis, Pilies gatvė, Pirties ir Utenos gatvių atkarpos bei dalis Vilkmergėlės upelio su prieigomis.

Kęstučio aikštėje ir Draugystės skvere  pakeista danga, įrengtos atraminės sienelės ir laiptai, fontanas, mažoji architektūra, atnaujinti želdiniai, įrengta vaizdo stebėjimo sistema, apšvietimas, lietaus nuotekų tinklai, automobilių stovėjimo aikštelė.

Pilies parke įrengta danga, atraminės sienelės, laiptai, mažoji architektūra, apžvalgos aikštelės, vaikų žaidimo aikštelė, šeimos laisvalaikio zona, pastatyti viešasis tualetas bei informacinis paviljonas, atnaujinti želdiniai, įrengta vaizdo stebėjimo sistema, apšvietimas, buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklai.

Pilies gatvėje atnaujinta važiuojamosios dalies ir šaligatvių danga, Pilies g. pratęsta ir sujungta su Vienuolyno g., įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, apšvietimas, vaizdo stebėjimo sistema, įrengti lietaus nuotekų ir perkelti dujotiekio tinklai.

Utenos gatvėje rekonstruota Vilkmergėlės upės vandens pralaida ir sutvarkyta kelio danga virš pralaidos, įrengtas pėsčiųjų takas nuo Vilniaus g. link Utenos gatvės kartu su pėsčiųjų tilteliu per Vilkmergėlės upę.

Atnaujinta  dalies Pirties g. danga ir įrengti pėsčiųjų takai bei laiptai nuo Vilniaus g. į Pirties g., įrengtas pėsčiųjų takų apšvietimas, sutvarkyta dalis Vilkmergėlės upės šlaitų.

 

Įgyvendinimo laikotarpis

2018  – 2022

Numatoma projekto vertė

3 499 554,61 Eur

Savivaldybės lėšos

262 466,60 Eur

Asmuo kontaktams

Linas Rugienius, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas tel. 8 340 60355, el. paštas   [email protected] .