Tarybos frakcijos

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos frakcijų interesai atstovaujami Frakcijų seniūnų sueigoje, kurią sudaro meras, mero pavaduotojas ir frakcijų seniūnai. Frakcijų seniūnų sueiga yra Savivaldybės tarybos institucija, kurios pagrindiniai uždaviniai:

  • svarstyti Tarybos posėdžių darbotvarkes;
  • derinti savivaldybei užsienyje atstovaujančių oficialių delegacijų sudėtį, išklausyti informaciją apie išvykų rezultatus;
  • rekomenduoti Tarybos nario paklausimo svarstymą įtraukti į Tarybos posėdžio darbotvarkę.
Frakcijų seniūnų sueigos šaukiamos prieš kiekvieną Tarybos posėdį.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos frakcijos 2019–2023 m.
Darbo partijos frakcija

Frakcijos seniūnas – Vidmantas Krikštaponis

Rolandas Janickas

Angelė Jokubynienė

Vidmantas Krikštaponis

Ramūnas Nanartavičius

Arvydas Pėšina

Aušrinė Stočkutė

 Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

Frakcijos seniūnas – Kazys Grybauskas

Stasys Jackūnas

Arūnas Dudėnas

Kazys Grybauskas

Valdas Petronis 

 „Tavo ukmergė“ frakcija

Frakcijos seniūnas – Valdas Kersnauskas

Valdas Mikalajūnas

Dalius Varnas

Liucija Dzigienė

Arūnas Civilka

 Tėvynės sąjungos-lietuvos krikščionių demokratų frakcija

Frakcijos seniūnas – Kęstutis Zinkevičius

Audronė Augustėnienė

Agnė Balčiūnienė

Janina Galiauskienė

Juozas Galiauskas

Justas Šakalys

Kęstutis Zinkevičius

 Valstiečių ir žaliųjų frakcija

Frakcijos seniūnas – Romas Pivoras

Kęstutis Jurkevičius

Algirdas Kopūstas

Romas Pivoras

Danutė Užkurėlytė