Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas

  • Titulinis
  • Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas
Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas

Projektas

Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas  Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0028  Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas

Finansavimo šaltiniai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (Europos regioninės plėtros fondo https://ec.europa.eu/regional_policy/lt/funding/erdf/ ), Valstybės biudžeto lėšos ir Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Tikslas

Padidinti Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų efektyvumą.

Siektini rezultatai

Projekto metu bus modernizuojamos A. Smetonos, Siesikų ir Želvos gimnazijų edukacinės patalpos, sukuriant kūrybiškumą skatinančią aplinką;

Įsigyjama moderni įranga ir baldai.

Įgyvendinimo laikotarpis

2018–2020

Projekto vertė Eur

1 030 164,60  

Savivaldybės lėšos

77 262,36