Ukmergės rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) specialusis planas