Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms (II etapas)

  • Titulinis
  • Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms (II etapas)
Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms (II etapas)

Projektas

Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms (II etapas)

Nr. 05.4.1-CPVA-R-302

"Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus"

Tikslas

Sudaryti prielaidas lankytojų srautų didinimui, veiklų kūrimui ir plėtrai Užugirio dvaro sodyboje.

Siektini rezultatai

Projekto metu bus sutvarkyta Užugirio dvaro medinė pirtis, įtraukta į kultūros paveldo sąrašą. Kultūrinėms, edukacinėms, rekreacinėms reikmėms priraikytas Užugirio dvaro sodybos pirties pastatas.

Įgyvendinimo laikotarpis

2017–2020

Projekto vertė Eur

213 365,10

Savivaldybės lėšos

40 269,47

 

Projektas

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje

Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0002

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas

Tikslas

Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Ukmergės mieste ir rajone.

Siektini rezultatai

Ukmergės rajono savivaldybėje numatoma: pakloti VT ir (ar) NT tinklus Petronyse, Lyduokiuose, Siesikuose bei pastatyti nuotekų valymo įrenginius Petronyse ir tokiu būdu padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei užtikrinti kokybiškas ir nepertraukiamas geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo bei išvalymo paslaugas.

Rekonstruoti Žeimių k. ir Jasiuliškio k. nuotekų valymo įrenginius bei Ukmergės miesto VT ir NT tinklus ir tokiu būdu užtikrinti nepertraukiamas ir kokybiškas geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo bei išvalymo paslaugas.

Įgyvendinimo laikotarpis

2017–2019

Projekto vertė Eur

3 205 891,30

Savivaldybės lėšos

744 270,00