Vaikų užimtumo vasaros atostogų metu programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursas 2021 m.