Teisinė informacija


Naudingos nuorodos:

Valstybinė lietuvių kalbos komisija http://www.vlkk.lt/

Valstybinė kalbos inspekcija http://vki.lrv.lt/

Lietuvių kalbos institutas http://www.lki.lt/LKI_LT/

Juridinių asmenų registras http://www.registrucentras.lt/jar/

Valstybinis patentų biuras http://www.vpb.lt/

Tarptautinių ženklų registras http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas http://dz.lki.lt/

Lietuvių kalbos žodynas http://www.lkz.lt/startas.htm

Kanceliarinės kalbos patarimai http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/

Vietovardžių žodynas http://vietovardziai.lki.lt/

Terminų bankas http://terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.search

Kompiuterinės lingvistikos centras http://donelaitis.vdu.lt/main.php?id=4&nr=9_1

Dokumentų rengimo taisyklės