Veiklos, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą

  • Rajono savivaldybės tarybos 2020-10-29 sprendimu Nr. 7-250 (docx) „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo“ patvirtinti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai 2021 m.

  • Rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimu Nr. 7-174 (pdf) “Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo“ patvirtinti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai 2016 m.
  • Rajono savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. 7-248 (pdf) "Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo“ patvirtinti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai 2017 m.
  • Rajono savivaldybės tarybos 2017-10-26 sprendimu Nr. 7-218 (docx) “Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo“  patvirtinti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai 2018 m.
  • Rajono savivaldybės tarybos 2018-05-29 sprendimu Nr. 7-134 (docx) “Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo“ patvirtinti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai 2019 m.
  • Rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimu Nr. 7-124 (docx)  “Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo“ patvirtinti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai 2020 m.
  • Rajono savivaldybės taryba 2021-08-26 sprendimu Nr. 7-195 (.docx) „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo“ nustatė, kad 2022 metais įsigyjant verslo liudijimus taikomi Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020-10-29 sprendimu Nr. 7-250 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo“ nustatyti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai ir lengvatos.
  • Rajono savivaldybės taryba 2022-09-29 sprendimu Nr. 7-220 (.docx) „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo“ nustatė, kad 2023 metais įsigyjant verslo liudijimus taikomi Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020-10-29 sprendimu Nr. 7-250 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo“ nustatyti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai ir lengvatos.