Viešoji tvarka ir renginiai


Leidimo organizuoti renginį išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti leidimą organizuoti renginį (šventę, koncertą, sporto varžybas, mugę, festivalį, reklamos akciją, kilnojamą atrakcionų parką, menines akcijas, instaliacijas, atmintinos dienos minėjimą ir kitus viešus organizuotus žmonių susibūrimus, kurių forma nepriskiriama susirinkimui) Ukmergės rajono savivaldybės viešose vietose.

Asmens prašymas, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki renginio organizavimo dienos, pateikiamas tiesiogiai atsakingam asmeniui, paštu, per pasiuntinį arba el. paštu savivaldybe@ukmerge.lt

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma
www.epaslaugos.lt
Leidimo organizuoti renginį dublikato išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti leidimo organizuoti renginį Ukmergės rajono savivaldybės viešose vietose dublikatą.

Asmens prašymas išduoti leidimo dublikatą pateikiamas raštu asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį arba el. paštu savivaldybe@ukmerge.lt

Paslaugos aprašymas (.docx)www.epaslaugos.lt
Leidimo organizuoti renginį galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems panaikinti leidimo organizuoti renginį galiojimą.

Asmens prašymas panaikinti leidimo galiojimą pateikiamas raštu tiesiogiai atsakingam asmeniui, paštu, per pasiuntinį, el. paštu savivaldybe@ukmerge.lt

Paslaugos aprašymas (.docx)www.epaslaugos.lt
Triukšmo šaltinių valdytojų, planuojančių statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, pranešimai

Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo, griovimo darbus gyvenamosiose vietovėse, ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios privalo raštu, paštu ar el. paštu Savivaldybės administracijai pateikti pranešimą.

Paslaugos aprašymas (.docx)Pranešimo forma