Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojų vykdoma vaizdo stebėsena mobiliomis kameromis ir vaizdo registratoriais

Tvarkomi duomenys:

Vaizdo stebėjimo duomenys.

Duomenų tvarkymo tikslai:

  1. užtikrinti viešąją tvarką;
  2. užtikrinti turto saugumą;
  3. užfiksuoti, ištirti ir (ar) atskleisti administracinius nusižengimus ir kitus teisės pažeidimus. 

Duomenų valdytojas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija (kodas 188752174, Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, el. p.  savivaldybe@ukmerge.lt).

Duomenų tvarkymo pagrindas:

Pavestų viešosios valdžios funkcijų vykdymas ir viešojo intereso užtikrinimas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktas); 

Vaizdo stebėjimo vietos:

  • Vaizdo stebėjimas vykdomas prie atliekų surinkimo aikštelių ar kitose vietose, kur dažniausiai vykdomi pažeidimai. Kadangi vaizdo stebėjimo kameros yra mobilios, jos bus kilnojamos atsižvelgiant į tai, kuriose atliekų surinkimo aikštelėse atliekos yra paliekamos netvarkingai.
  • Automobiliuose esantys registratoriai bus įjungiami Administracijos darbuotojams privažiavus prie netvarkingų atliekų surinkimo aikštelių ar pastebėjus įtariamus pažeidėjus. 

Duomenų gavėjai:

Vaizdo stebėjimo duomenys gali būti pateikti tik teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir tretiesiems asmenims, turintiems teisę gauti šiuos duomenis.

Duomenų saugojimo laikotarpis:

Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant tolimesnio tvarkymo tikslų, pavyzdžiui įrašų duomenys naudojami kaip įrodymai byloje ar kitais incidentų tyrimo atvejais. Tokiu atveju duomenys tvarkomi kol pasiekiami tolimesni duomenų tvarkymo tikslai ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.