Viešųjų erdvių stebėsena

Tvarkomų duomenų sąrašas:

Vaizdo stebėjimo duomenys.

Duomenų tvarkymo tikslas:

  1. įgyvendinti teisės pažeidimų prevenciją;
  2. užtikrinti viešąją tvarką;
  3. užtikrinti turto saugumą.

Duomenų tvarkymo pagrindas:

Pavestų viešosios valdžios funkcijų vykdymas ir viešojo intereso užtikrinimas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktas); 

Duomenų valdytojai:

Šių duomenų  bedravaldytojai yra  Ukmergės rajono savivaldybės administracija (kodas 188752174, Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, el. p.  savivaldybe@ukmerge.lt) ir Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (kodas Juridinių asmenų registre 191688326, Birželio 23-iosios g. 16, LT-03602 Vilnius, el. p. vilniausvpk.kanceliarija@policija.lt,)

Vaizdo stebėjimo vietos:

Tikslias vietas, kuriose vykdoma vaizdo stebėsena, galite rasti paspaudus šią nuorodą.

Duomenų gavėjai:

Stebėsenai vykdyti naudojamės duomenų tvarkytojo AB „Telia“ (kodas 121215434, Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius) paslaugomis.

Duomenys gali būti pateikti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir tretiesiems asmenims, turintiems teisę gauti šiuos duomenis.

Duomenų saugojimo laikotarpis:

Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų,  po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant tolimesnio tvarkymo tikslų, pavyzdžiui įrašų duomenys naudojami kaip įrodymai byloje ar kitais incidentų tyrimo atvejais. Tokiu atveju duomenys tvarkomi kol pasiekiami tolimesni duomenų tvarkymo tikslai ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.