Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą rekvizitai:

įmokos gavėjas – Ukmergės rajono savivaldybės administracija, 
gavėjo kodas – 188752174, sąskaita -LT177182400001130588, įmokos kodas - 54081.

Nauja savitarnos svetainė mokesčių mokėtojams

Savitarnos svetainė mokesčių mokėtojams →

Dėmesio. Savitarnos svetainė savitarna.ukmerge.lt nuo šiol skirta tik Žemės nuomos mokesčių mokėtojams. Rinkliavą už komunalines atliekas prašome mokėti naujoje savitarnos svetainėje rinkliava.ukmerge.lt

AKTUALI INFORMACIJA                 

VERSLO ĮMONĖMS mokėjimo pranešimas apskaičiuotas už praėjusį mėnesį pateikiamas elektroniniu paštu iki einamojo mėnesio 15  d. Mokėjimo pranešimas siunčiamas Juridinių asmenų registre registruotu arba viešai skelbiamu elektroninio pašto adresu, pranešimas paprastu paštu gali būti siunčiamas pateikus atskirą prašymą raštu. Už praėjusį terminą sumokama iki paskutinės einamojo termino dienos.

GYVENTOJAMS, Mokėjimo pranešimai pateikiami Gyventojų registre nurodytu adresu arba kitu mokėtojo nurodytu adresu paprastuoju arba elektroniniu paštu. Asmenims, gyvenamąją vietą deklaravusiems prie savivaldybės, pranešimas siunčiamas faktinės gyvenamosios vietos adresu, jeigu jis yra žinomas. Dėl pranešimo pateikimo būdo ar adreso pakeitimo mokėtojas kreipiasi į administruojantį skyrių žemiau nurodytais kontaktais arba el. paštu [email protected].

Mokėtojams, registruotiems ir įmokas mokantiems vietinės rinkliavos už komunalines atliekas savitarnos svetainėje https://rinkliava.ukmerge.lt, kitas mokėjimo pranešimas be atskiro prašymo siunčiamas tik elektroniniu paštu. Popierinis pranešimas paštu siunčiamas tik gavus raštišką (arba el. paštu [email protected]) mokėtojo prašymą. Pageidaujant gauti popierinį pranešimą, mokėtojui gali būti priskaičiuotos pašto išlaidos.

Pranešimų negavę mokėtojai, juos gali atsiimti seniūnijoje, kurios teritorijoje yra deklaruota gyvenamoji vieta, ar seniūnijoje, kurioje registruotas nekilnojamasis turtas. 

IKI EINAMŲJŲ METŲ LAPKRIČIO 15 D. gyventojai ir verslo įmonės gali tikslinti duomenis, naudojamus vietinės rinkliavos skaičiavimams:

Verslo įmonės gali pateikti Nekilnojamojo turto ploto/paskirties tikslinimo deklaraciją (priedas RD-2) kartu su eksplikacija  ir/arba Duomenų deklaravimo forma (priedas RD-1) kartu su elektros tiekėjo pažyma, kurioje nurodomas ne didesnis kaip 50 kW energijos suvartojimas per metus negyvenamosios paskirties objektuose. Pasiteirauti galima tel. (+370 340) 60315.

Gyventojai gali pateikti pažymas apie atliekamą privalomąją karinę tarnybą, iš ugdymo įstaigų, kai asmuo nuolat lanko ugdymo įstaigą kitame mieste, iš reabilitacijos ar gydymo įstaigų, senelių (socialinės globos) namų, iš įkalinimo įstaigų, ir elektros tiekėjo pažyma, kurioje nurodomas ne didesnis kaip 50 kW energijos suvartojimas per metus negyvenamosios paskirties objektuose)

Pažymos, deklaracijos kartu su pagrindžiančiais dokumentais pateikiami el. p. [email protected] arba per savitarnos svetainę adresu: https://rinkliava.ukmerge.lt

Naujoje SAVITARNOS svetainėje https://rinkliava.ukmerge.lt mokėjimo paslauga teikiama nemokamai.  Čia pateikiami mokėjimo pranešimai, informacija apie priskaičiuotą rinkliavą, priskirtus individualius ar kolektyvinius konteinerius, galima deklaruoti pasikeitusius duomenis (pateikti pažymas ir pan.).          
Skaičiavimo tvarka, įkainiai, teisės aktai, Nekilnojamojo turto ploto/paskirties tikslinimo deklaraciją (priedas RD-2), Duomenų deklaravimo forma (priedas RD-1) skelbiami: https://www.ukmerge.lt/vietine-rinkliava-uz-atlieku-tvarkyma/.

PASITEIRAUTI GALIMA:

  • Dėl duomenų tikslinimo apie nekilnojamąjį turtą ir  asmenų skaičių – tel. (+370 340) 60472, (+370 340) 46405; el. p. [email protected];
  • Dėl atliekų išvežimo – UAB Ukmergės autobusų parkas, tel. (8 655) 68154; el. p. [email protected];
  • Dėl konteinerių suteikimo, naudojimosi, duomenų tikslinimo, papildomai ištuštintų konteinerių už 2023 m. – tel. (+370 340) 60339, (8 612) 93981; el. p. [email protected], [email protected];
  •  Dėl pažymų išdavimo, mokėjimų užskaitymo ir kitais vietinės rinkliavos klausimais – tel. (+370 340) 60335, (8 614) 49629; el. p. [email protected].
  • Dėl savitarnos svetainės – tel. (+370 340) 60319; el. p. [email protected].

2023 metais Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje atliekų turėtojai 91,77 proc. atliekų  atsikratė mišrių komunalinių atliekų konteineriuose, rūšiuotų atliekų (antrinių žaliavų rūšiavimo konteineriuose) dalis – 8,23 proc. viso surenkamo atliekų kiekio.                              

Informuojame, kad, remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. 5 p., Ukmergės rajono savivaldybė Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje yra registruota kaip DUOMENŲ VALDYTOJA (registravimo Nr. 2243). Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ir sunaikinti klaidingus duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.


Rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą 2024 m.
Archyvas