Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą rekvizitai:

įmokos gavėjas – Ukmergės rajono savivaldybės administracija, 
gavėjo kodas – 188752174, sąskaita -LT177182400001130588, įmokos kodas - 54081.

Savitarnos svetainė mokesčių mokėtojams →
Savitarnos svetainės vartotojo vadovas (PDF.)


Taikoma 3 proc. lengvata vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektu, kai jie užsisako paslaugą gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu ir rinkliavą už visą mokestinį laikotarpį sumoka iki kovo 31 d. 

GYVENTOJAI dėl nekilnojamojo turto ir  asmenų skaičiaus  duomenų tikslinimo gali kreiptis šiais nurodytais kontaktais:

Kaimo seniūnijų: tel.: (8 340) 60472; el. paštu r.latviunaite@ukmerge.lt;
Miesto seniūnijos: tel.: (8 340) 46405; el. paštu j.zimbliene@ukmerge.lt.

Formą RD-1 kartu su duomenis pagrindžiančiais dokumentais būtina pateikti iki einamųjų metų lapkričio 15 d. asmeniškai, elektroniniu paštu arba per savitarnos svetainę adresu: https://savitarna.ukmerge.lt.


VERSLO ĮMONĖS
duomenis, naudojamus vietinės rinkliavos skaičiavimams gali tikslinti iki einamųjų metų lapkričio 15 d., pateikdami formą RD-1 kartu su duomenis pagrindžiančiais dokumentais el. paštu adresu: vietinerinkliava@ukmerge.lt arba per savitarnos svetainę adresu: https://savitarna.ukmerge.lt. Juridiniai asmenys gali kreiptis tel. (8 340) 60315. 

Dėl konteinerių bei atliekų išvežimo paslaugos sutrikimo galima kreiptis šiais kontaktais:

Dėl vietinės rinkliavos dydžio, duomenų tikslinimo galima kreiptis šiais kontaktais:

  • dėl pažymų išdavimo, mokėjimų užskaitymo ir kitais vietinės rinkliavos klausimais: tel.: (8 340) 60472, (8 340) 60335; el. paštu vietinerinkliava@ukmerge.lt.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 1 straipsnio 4 dalies 1 punktu Ukmergės rajono savivaldybė Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje yra registruota kaip DUOMENŲ VALDYTOJA (registravimo Nr. 2243).  Jūs turite šias Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (Reglamentas (ES) 2016/679)  įtvirtintas teises: teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenimis; teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis; teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisė pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu, teisę pateikti skundą VDAI, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai arba neįgyvendiname Jūsų kaip duomenų subjekto teisių. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite interneto svetainės (www.ukmerge.lt) skiltyje Asmens duomenų apsauga.


Archyvas