Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą rekvizitai:

įmokos gavėjas – Ukmergės rajono savivaldybės administracija, 
gavėjo kodas – 188752174, sąskaita -LT177182400001130588, įmokos kodas - 54081.

Savitarnos svetainė mokesčių mokėtojams →

Savitarnos svetainės vartotojo vadovas (PDF.)

AKTUALI INFORMACIJA                 

Mokėtojams, kurių turto objektams priskirti individualūs konteineriai (išskyrus gyvenamosios paskirties objektus), vietinės rinkliavos kintamoji dalis apskaičiuojama pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį, kuris yra 24 kartai 1 konteineriui per metus. 2023 metų pradžioje rinkliava bus perskaičiuota pagal faktinį 2022 metais ištuštintų konteinerių skaičių ir mokėjimo pranešime bus nurodyta rinkliavos suma už papildomai išvežtus atliekų konteinerius.

Dėl informacijos apie 2021 metais papildomai ištuštintus konteinerius gyventojai ir verslo įmonės gali kreiptis šiais kontaktais: (8 340) 60339, (8 612) 93981; [email protected], [email protected]

Paštu pranešimų negavę mokėtojai, nenurodę pranešimo siuntimo adreso, šį pranešimą gali atsiimti deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijoje ar seniūnijoje, kurioje registruotas nekilnojamasis turtas.  Pageidavimą mokėjimo pranešimą gauti tik elektroniniu paštu galima išreikšti el. p. [email protected].

Savitarnos svetainėje https://savitarna.ukmerge.lt rinkliavos mokėtojai informuojami apie jiems pateiktus mokėjimo pranešimus, apie priskirtus individualius ar kolektyvinius konteinerius ir kt. Čia galima deklaruoti pasikeitusius duomenis (pateikti pažymas ir pan.).

Nuo 2023 m. sausio 1 d. neskaičiuojama 3 proc. lengvata vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie savitarnos svetainėje https://savitarna.ukmerge.lt užsisakė pranešimų pristatymą tik elektroniniu paštu ir sumoka vietinę rinkliavą už visą mokestinį laikotarpį vienu pavedimu iki kovo 31 d.

GYVENTOJAI dėl duomenų apie nekilnojamojo turto ir  asmenų skaičių tikslinimo gali kreiptis šiais kontaktais:

Kaimo seniūnijų: tel. (8 340) 60472; el. p. [email protected];

Miesto seniūnijos: tel. (8 340) 46405; el. p. [email protected].

Formą RD-1 kartu su duomenis pagrindžiančiais dokumentais būtina pateikti iki einamųjų metų lapkričio 15 d. asmeniškai, elektroniniu paštu arba per savitarnos svetainę https://savitarna.ukmerge.lt.

VERSLO ĮMONĖS duomenis, naudojamus vietinės rinkliavos skaičiavimams, gali tikslinti iki einamųjų metų lapkričio 15 d., pateikdamos formą RD-1 kartu su duomenis pagrindžiančiais dokumentais el. p. [email protected] arba per savitarnos svetainę adresu: https://savitarna.ukmerge.lt. Tel. (8 340) 60315.

Dėl konteinerių suteikimo, naudojimosi, duomenų tikslinimo – tel.: (8 340) 60339, (8 612) 93981; el. p. [email protected], [email protected].

Dėl atliekų išvežimo – tel.: (8 340) 60339; el. p. [email protected], v.[email protected].

- dėl pažymų išdavimo, mokėjimų užskaitymo ir kitais vietinės rinkliavos klausimais – tel.: (8 340) 60335, (8 614) 49629; el. p. [email protected].

- dėl savitarnos svetainės – tel. (8 340) 60319; el. p. [email protected].

2021 metais Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje atliekų turėtojai 89,73 proc. atliekų  atsikratė mišrių komunalinių atliekų konteineriuose, rūšiuotų atliekų (antrinių žaliavų rūšiavimo konteineriuose) dalis – 10,27 proc. viso surenkamo atliekų kiekio.                              

--------------------------------------------------------

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 1 straipsnio 4 dalies 1 punktu Ukmergės rajono savivaldybė Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje yra registruota kaip DUOMENŲ VALDYTOJA (registravimo Nr. 2243).  Jūs turite šias Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (Reglamentas (ES) 2016/679)  įtvirtintas teises: teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenimis; teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis; teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisė pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu, teisę pateikti skundą VDAI, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai arba neįgyvendiname Jūsų kaip duomenų subjekto teisių. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite interneto svetainės (www.ukmerge.lt) skiltyje Asmens duomenų apsauga.


Rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą 2023 m.
Archyvas