Žemės ir ūkio paslaugos


Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Paslauga apima leidimų saugotiniems valstybinėje žemėje, privačiose valdose, namų valdose, ne miškų ūkio paskirties žemėje augantiems želdiniams kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pašalinti Ukmergės rajone, išdavimą.

Prašymas teikiamas raštu, atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės priimamąjį, kab. Nr. 1, Kęstučio a. 3, Ukmergė,  arba atsiuntus prašymą paštu, arba per pasiuntinį, arba pateikus el. paštu priimamasis@ukmerge.lt, arba el. paštu vilija.grabauskiene@ukmerge.lt, arba el. paštu vilija.peciuliene@ukmerge.lt

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma (.docx)
Leidimo kasinėti išdavimas

Paslaugos gavėjai:

Fiziniai asmenys ne verslo tikslais;

Juridiniai asmenys ne verslo tikslais;

Juridiniai asmenys verslo tikslais;

Fiziniai asmenys verslo tikslais.

Statytojas (užsakovas), turintis statybą leidžianti dokumentą, privalo informuoti atitinkamos seniūnijos seniūną apie numatytų atlikti žemės darbų pradžią viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuose plotuose), pristatyti seniūnui statybą leidžiančio dokumento bei projekto sklypo plano, kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai ir nurodytos žemės kasimo vietos, kopijas. Statytojas (užsakovas) privalo gauti pagal Statybos techniniame reglamente STR.1.06.01.:2016 „Žemės darbai“ nustatytą tvarką iš atitinkamos seniūnijos seniūno, atstovaujančio savivaldybei, būtinus sutikimus.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (X seniūnijos oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją, išsiunčiamas paštu, per          e. pristatymo sistemą, el. paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu, arba specialia USB laikmena ir pan.).

Leidimo kasinėti pratęsimas

Paslaugos gavėjai:

Fiziniai asmenys ne verslo tikslais;

Juridiniai asmenys ne verslo tikslais;

Juridiniai asmenys verslo tikslais;

Fiziniai asmenys verslo tikslais.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (X seniūnijos oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją, išsiunčiamas paštu, per e. pristatymo sistemą, el. paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu, arba specialia USB laikmena ir pan.).