Antikorupcinis vertinimas 2020 m.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektai

Nr.

Data

Pavadinimas

Projektas

AVP*

1-21

2020-01-16

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-81 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

(.pdf) (.pdf)

1-43 

2020-02-06 

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo 

(.docx)

(.pdf)

1-173 

2020-06-11 

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 7-238 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 7-13 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 

(.pdf)

(.pdf)

1-179 

 2020-06-11

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo 

(.pdf)

(.pdf)

1-207 

2020-08-12 

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo 

(.pdf)

(.pdf)

1-317

2020-12-04

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(.pdf) (.pdf)

1-119

2021-04-14

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 7-152 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

(.pdf) (.pdf)

* Antikorupcinio vertinimo pažyma