Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Lietuvos respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teisės akto projekto rengėjas atlieka teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, jeigu rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, numatytus šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių nustatyta tvarka. 

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos formą rasite ČIA (docx.)

Ukmergės rajono savivaldybės teisės aktų antikorupcinį vertinimą atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo - Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimas Jurgilaitis. Kilus abejonėms dėl atlikto sprendimo projekto antikorupcinio vertinimo ir pateiktos antikorupcinio vertinimo pažymos pagrįstumo, Taryba, meras arba Antikorupcijos komisija gali inicijuoti papildomą sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.