Antikorupcinis vertinimas 2022 m.

.

Nr.

 Data  

Pavadinimas

Projektas

AVP*

1-40

2022-01-28

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

(.docx) (.pdf)

1-89

2022-03-15

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 7- 152 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo.

(.docx) (.pdf)

1-126

2022-04-12

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.

(.docx) (.pdf)

1-224

2022-09-06

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-81 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

(.docx) (.pdf)

1-226

2022-09-09

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 7-263 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Ukmergės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 (.docx)  (.pdf)

   

   

* Antikorupcinio vertinimo pažyma