Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas

Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto veiklos sritys:

1. rajono ekonomikos vystymas;
2. verslo plėtra ir savivaldybės santykiai su verslu;
3. savivaldybės biudžeto planavimas, savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų bei įmonių lėšų panaudojimas;
4. savivaldybės teritorijoje nustatomų mokesčių bei rinkliavų klausimai.


Kęstutis Zinkevičius
Pirmininkas
Ramūnas Nanartavičius
Pirmininko pavaduotojas
Kęstutis Jurkevičius
Narys
Valdas Kersnauskas
Narys