Dokumentai ir informacija apie kertamus, kitaip šalinamus iš augimo vietos ar intensyviai genimus saugotinus želdinius