Išvados apie želdinių būklę, išvados dėl būtinybės kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius, želdinių vertinimo ataskaitos –konkrečių dokumentų viešinimui