Kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės kontrolierė gyventojus jiems rūpimais klausimais priima: pirmadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45)

Adresas: Kęstučio a.3, 20130 Ukmergė

Kontrolės ir audito tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos įsteigtas 1997 m. spalio 6 d.

Kontrolės ir audito tarnybos pagrindiniai veiklos tikslai yra:

  • prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

  • vertinti audituojamų subjektų administracinės veiklos kokybę bei efektyvumą, taip pat vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos patikimumą ir įstatymų nustatyta tvarka teikti rekomendacijas jai gerinti.

Kontrolės ir audito tarnyba, siekdama šių tikslų įgyvendinimo, atlieka finansinį, atitikties ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose, bei Savivaldybės valdomose įmonėse. Savivaldybės  kontrolieriaus  atliekamų auditų išorinę peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė.

Kontrolės ir audito tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

Kontrolės ir audito tarnyba savo veikloje vadovaujasi LR Vietos savivaldos įstatymu, LR Viešojo administravimo įstatymu, LR Valstybės tarnybos įstatymu, Valstybės kontrolės parengtomis audito metodikomis ir kitais teisės aktais.

Kontrolės ir audito tarnyba savo veiklą organizuoja pagal Savivaldybės kontrolieriaus patvirtintą kasmetinį veiklos planą. Savivaldybės kontrolierius kasmet teikia Savivaldybės tarybai Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą.

Susiję kontaktai
Rašykite
Skambinkite

(8 340) 60317, 8 686 39709

Darbo laikas

I-IV 8:00 - 17:00 val.
V 8:00 - 15:45 val.
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45 val.