Lankytinos vietos

Lyduokių (Kurėjų) buvusio dvaro sodybos fragmentai

kultūros paveldo objektas, įrašytas į registrą. Nuo XVII a. dvarą valdė Dambrauskai, Marikoniai, Pliateriai, Lopačinskiai, Bistramai. Apie 1870 m. dvaras atiteko Voinickių šeimai. 1907 m. jį nupirko grafas Mykolas Stanislovas Kosakovskis. Tarpukariu – tai architekto K. Reisono nuosavybė. Dvaro rūmus projektavo prancūzų kilmės architektas Leontijus Benua (1856–1928). XIX a. pab. dvaro rūmuose buvo observatorija, veikė biblioteka, kurios dalis 1920 m. perduota Vilniaus universitetui. Šiandien dvaras privatizuotas.

Dvaro arklidės

(1882 m.) – unikalus architektūros statinys, su vidiniu kiemu ir savita puošyba. Analogiškas statinys yra tik Žagarės žirgyne.

Lyduokių šv. arkangelo Mykolo bažnyčia

Mūrinę bažnyčią 1623 m. pastatė dvarininkas Henrikas Padlevskis. Po 1782 m. pristatytas priebažnytis. 1884 m. Lyduokių dvaro savininko, karo inžinieriaus Henriko Voinickio ir parapijos lėšomis bažnyčia buvo padidinta. 1914 m. – perdažytas, o 1988 m. dekoruotas bažnyčios vidus. Bažnyčioje yra 4 dailės paminklai, įrašyti į kultūros vertybių registrą. Du iš jų yra molbertinės tapybos ir du – taikomosios dailės kūriniai. Vienas reikšmingiausių – molbertinės tapybos XVIII a. nežinomo dailininko paveikslas „Puota Emause“ (drobė, aliejus; 205,0 x 201,5 cm), XVIII a. antrosios pusės paveikslas „Marijos ėmimas į dangų“ (drobė, aliejus). Taikomosios dailės kūriniai: XIX a. pirmos pusės arnotas (šilkas, medvilnė, metalo siūlai; 106 x 62 cm) bei XVIII–XIX a. dalmatika (šilkas, medvilnė, metalo siūlai, siuvinėjimas; 108 x106 cm.

Lentvorų ąžuolas auga Lentvorų kaimo kultūrinėje pievoje, Žemaitkiemio–Lyduokių kelio dešinėje pusėje. Jo skersmuo – 2 metrai, aukštis – 20 metrų.
1960 m. ąžuolas paskelbtas gamtos paminklu, 1987 m. priskirtas prie respublikinės reikšmės gamtos paminklų.

Felinkos ąžuolas auga Slabados kaime, Felinkos miške (Želvos girininkijos 560 kv., 3 skl.), kairiajame Siesarties upelio krante, apie 2 km į rytus nuo Lyduokių miestelio (yra kelio nuorodos). Jo skersmuo yra 1,6 metro, aukštis – 15 metrų. Ąžuolas yra vastybinis botaninis gamtos paveldo objektas. 1988 m. paskelbtas vietinės reikšmės gamtos paminklu, vėliau įtrauktas į valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą. Felinkos miške yra daugiau įspūdingų ir saugomų medžių. Čia auga 3 šimtamečiai uosiai, 7 šimto ir daugiau metų sulaukę ąžuolai, šimto metų maumedis.

Paminklas Griežionių kaimo meistrams-dievdirbiams Gabrieliui ir Kazimierui Katinams.

Gedimino pilaitės maketas Lyduokių skvere.

Juodkiškių kaime paminklinis akmuo Didžiosios kovos apygardos (DKA) Plieno rinktinės partizanų apygardos vado Alfonso Morkūno-Plieno, štabo viršininko Prano Grigo-Geniuko bei kitų partizanų žūties vietoje, atidengtas 1997 m. 2001 m. prie paminklinio akmens pritvirtinta juodo granito atminimo lenta. (Juodkiškiai, „Lyduokių seniūnija“).

Paminklinis kryžius partizanams Antanui Šalčiūnui-Fricui ir Valerijui Butkui-Tigrui atminti, pastatytas 1999 m. (Lyduokiai, Taikos g., „Lyduokių seniūnija“).

Kryžius Didžiosios kovos apygardos (DKA) partizanų ryšininkų ir rėmėjų Vlado ir Bronislavos, antisovietinio judėjimo dalyvių Antano, Edvardo ir Jono Burokų atminimui, pastatytas 2005 m. (Nuotekai, buvusi Burokų sodyba, „Lyduokių seniūnija“).

Paminklas Ukmergės krašto laisvės kovotojams ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) pogrindžio leidinio „Varpas“ spaudėjams: Stanislavai Vaineikienei, Vytautui Vaineikiui, Antanui Burokui ir Jonui Algirdui Kujaliui. Paminklas atidengtas 2011 m. (Jogvilai, Vaineikių sodyba, „Lyduokių seniūnija“).

Paminklinis kryžius žuvusiems 1914 metų kare (Lentvorai, Lentvorų miško pakraštyje, prie Jankūnų vienkiemio, „Lyduokių seniūnija“).

Paminklas žuvusiems 1941 m. sukilėliams, 1944–1953 m. Lietuvos partizanams, politiniams kaliniams ir tremtiniams, pastatytas senosiose Lyduokių kapinėse (Lyduokiai, „Lyduokių seniūnija“).

Kryžius kilusiems iš šio krašto kovotojams ir žuvusiems Lietuvos partizanams atminti, pastatytas 1998 m. (Nuotekai, „Lyduokių seniūnija“).

Kryžius jubiliejiniams 2000-iesiems metams (skulpt. Remigijus Rudokas), pastatytas 2000 m. (Lyduokiai, bažnyčios šventorius „Lyduokių seniūnija“).