Lyduokių seniūnija

Seniūnijos statistika

Plotas – 75,75 kv. km
Gyventojų skaičius – 1022 (2020 09 01)     
Gyventojų tankumas – 13,5 žm./km²

Lyduokių Bendruomenė Facebook @LyduokiaiKita susijusi informacija

Apie seniūniją

Lyduokiai – miestelis, nutolęs 11 km į rytus nuo Ukmergės miesto. Seniūnijos teritorija prateka Šventoji, jos kairysis intakas Siesartis, Šašuolos upelis, yra keletas nedidelių ežerėlių bei Virkščių tvenkinys. Yra Medinių, Lentvorų, Felinkos, Nuotekų, Vaisgėliškio ir kt. miškai. Seniūnijos teritorijoje yra valstybinis Siesarties kraštovaizdžio draustinis (1992 m., 746 ha), taip pat dalis Šventosios ichtiologinio draustinio bei vietinės reikšmės Vaisgėliškio botaninis vaistažolių draustinis, įsteigtas 1979 m. ir užimantis 7 ha plotą.

Pavadinimą Lyduokiai sudaro šaknis Lyd- ir priesaga –uokiai. Šaknis Lyd- gali būti siejama su žodžiu lydimas, skynimas, iškirsta vieta miške, priesaga –uokiai orientuoja į veikėjo reikšmę. Taigi Lyduokiai gali būti suprasta kaip „iškirstame miško plote apsigyvenę žmonės“. 

Lyduokiai pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose minimi 1499 metais, kada Lyduokių dvaras priklausė Bagdonui Petkevičiui. 1623 m. dvarininko Henriko Padlevskio iniciatyva pastatyta mūrinė bažnyčia. XVIII a. prie jos veikė parapijinė mokykla, nuo XIX a. vidurio iki XX a. vidurio - parapijiniai senelių namai.

Lyduokiai XV-XX a. buvo nedidelė, vos keliolika sodybų turinti gyvenvietė, kurios didžiąją žemių dalį valdė dvaro valdytojai, o likusi žemė priklausė Lyduokių bažnyčiai. Iki 1918 m. Lyduokių miestelis buvo neatsiejamas nuo dvaro gyvenimo. 1923 m. Lyduokių dvaro žemės, vykdant žemės reformą, buvo išdalintos naujakuriams.

1911 m. dabartinę Lyduokių mokyklą įkūrė grafas Mykolas Stanislovas Korvin-Kosakovskis (dvaro savininkas nuo 1907 m.). 1931 m. mokykla, kurioje jau buvo du Pradžios mokyklos komplektai, persikėlė į Lyduokių dvaro rūmus. 1936 m. pastatyta nauja mūrinė mokykla. Įrengta aikštė, kiemas, pastatytas pagalbinis ūkinis pastatas. 1944 m. šalia pradinės mokyklos įsisteigė progimnazija, 1952 m. mokykla tapo vidurine, vėliau perorganizuota į aštuonmetę. 1981 m. pastatytas naujas mokyklos priestatas. 1986 m. mokykla pavadinta nepilnąja vidurine, 1989 m. devynmete, o 1994 m. – pagrindine. 2010 m. mokykla uždaryta.

Nuo 1923 metų Lyduokiai administracinio suskirstymo vienetas – seniūnija, smulkiausias teritorinis-administracinis vienetas Lietuvoje.

Administracinis-teritorinis pavaldumas

1919-1923 m. - Lyduokių valsčiaus centras

1923-1950 m. - Žemaitkiemio valsčius

1950-1995 m. - Lyduokių apylinkės centras

nuo 1995 m. - Lyduokių seniūnijos centras

Įžymūs žmonės

1. Gabrielis Katinas (1820-1889), dievdirbys, drožėjas.

2. Kazimieras Katinas (1852 – 1905), kryždirbys, prisidėjo prie spaudos platinimo.

3. Mykolas Vyšniauskas (1856-1918) liaudies skulptorius.

4. Balys Valušis (1867-1952), knygnešys, vargonininkas, tautosakos rinkėjas.

5. Feliksas Janušis (1867-1920), gydytojas, publicistas, vertėjas, pirmojo astronomijos lietuviško leidinio autorius.

6. Karolis Gumbaragis (1885-1957), kunigas, švietėjas, lietuvybės gynėjas okupuotame Vilniaus krašte.

7. Karolis Reisonas (1894-1981), inžinierius-architektas, buvęs Lyduokių dvaro savininkas.

8. Jonas Katinas (1900-1985), kunigas, švietėjas, literatas, dramaturgas.

9. Jonas Burneika (1904-0956), kunigas, buvęs Lyduokių bažnyčios administratorius.

10. Stasys Markauskas (Markonis) (1902-1973), mokytojas, publicistas, muziejininkas.

11. Rapolas Stankūnas (1907-1994) mokytojas, skautininkas, kolekcininkas.

12. Zigmas Zinkevičius (1925-2018)mmokslininkas, lietuvių kalbininkas, baltistas, lietuvių kalbos istorikas, habilituotas daktaras, profesorius.

13. Uršulė Čapienė (1925), agronomė, selekcininkė, biomedicinos mokslų daktarė.

14. Jonas Balžekas (1925-2012), agronomas bitininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

15. Henrikas Zabulis (1927-2014)), profesorius, filologijos mokslų habilituotas daktaras.

16. Zigmantas Vagonis (1928), vet. gydytojas imunologas, biologijos mokslų daktaras, nusipelnęs mokslo veikėjas.

17. Valerija Ališauskaitė Kiselienė (1929), helmintologė, gamtos mokslų daktarė.

18. Feliksas Algimantas Katinas (1930), ekonomikos mokslų daktaras.

19. Vytautas Vaineikis (1931-2006) , politinis kalinys, tremtinys. Jo sodyboje įrengtoje pogrindinėje spaustuvėje buvo spausdinamas LLKS laikraštis „Varpas“.

20. Modestas Navikas (1932), tautodailininkas, medžio drožėjas.

21. Albina Katinaitė-Navickienė (1934), kraštotyrininkė.

22. Albinas Šerelis (1936-2018), poetas, rašytojas.

23. Anatolijus Stiško (1937), dailininkas, nusipelnęs meno veikėjas.

24. Petras Katinas (1937-2009), žurnalistas.

25. Julius Vaicekauskas (1939), fotografas, tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) menininkas fotografas.

26. Palmira Katinaitė (1940), lituanistė, humanitarinių mokslų daktarė.

27. Gražutė Čepaitė-Ragauskienė (1940), dailininkė – keramikė.

28. Juozas Pieškus (1941-2018), veterinarijos gydytojas, imunologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

29. Irena Marija Andrašiūnaitė-Balčiūnienė (1943), vertėja, Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

30. Valerija Janušienė (1944) , agronomijos mokslų daktarė.

31. Algimantas Feliksas Žiogas (1946), žemės ūkio mokslų daktaras, A. Stulginskio universiteto profesorius.

32. Rimantas Zinkevičius (1956), skulptorius, medžio drožėjas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys, Lietuvos tautodailininkų draugijos Ukmergės rajono pirmininkas.

33. Leonas Kižla (1960), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kalbų katedros vedėjas, docentas, lektorius.

34. Gintautas Gavenavičius (1960-2004), tautodailininkas, nemintų linų skulptūrų meistras.

35. Andrius Remeikis (1987), gamtos mokslų daktaras.

36. Raminta Naujanytė (Bjelle) (1992), dainininkė, kompozitorė

Herbas
Herbo aprašymas: Mėlyname lauke iš auksinio nugenėto medžio kamieno su šaknimis išaugantis kryžius su ąžuolo lapų saulute.
Lyduokių herbo etaloną sukūrė dailininkas profesorius Juozas Galkus.
Šį etaloną Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 2020 m. rugsėjo 4 d.

Susiję kontaktai
Skambinkite
(8 340) 42425
Rašykite
 lyduokiai@ukmerge.lt
Adresas
Taikos g. 2, Lyduokių mstl., LT-20387 Ukmergės r.