Mero veiklos ataskaitos

Pagal Vietos savivaldos įstatymą meras yra tarybos pirmininkas, atlieka su tarybos posėdžių organizavimu susijusias funkcijas, kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų bei įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus.Ataskaitos už 2011-2022 metus