Personalo ir dokumentų valdymo skyrius

Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė
Skyriaus nuostatai →

Kristina Bagdonavičienė
Personalo ir dokumentų valdymo poskyrio vedėja, kab. 22
pareigybės aprašymas
Dalia Ivaškevičienė
Personalo ir dokumentų valdymo poskyrio vyriausioji specialistė, kab. 35
pareigybės aprašymas
Sandra Guogienė
Personalo ir dokumentų valdymo poskyrio vyriausioji specialistė, kab. 15
pareigybės aprašymas
Rasa Sičiūnienė
Personalo ir dokumentų valdymo poskyrio vyresnioji specialistė, kab. 15
pareigybės aprašymas
Eglė Sedleckienė
Personalo ir dokumentų valdymo poskyrio vyriausioji specialistė, kab. 18
pareigybės aprašymas
Danguolė Balžekienė
Vyresnioji specialistė archyvui (Gedimino g. 11)
pareigybės aprašymas
Rimgita Aleknavičienė
Priimamojo vyriausioji specialistė, kab. 1
pareigybės aprašymas
Inga Sveikauskienė
Priimamojo vyriausioji specialistė, kab. 1
pareigybės aprašymas
Auksė Pusvaškienė
Ūkinio aptarnavimo poskyrio vedėja, kab. 29
pareigybės aprašymas