Turto ir įmonių valdymo skyrius

Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė

Auksė Pusvaškienė
Ūkinio aptarnavimo poskyrio vedėja, kab. 29
pareigybės aprašymas
Jūratė Kaselienė
Vyriausioji specialistė, kab. 11
pareigybės aprašymas
Vaida Marcišauskienė
Vyriausioji specialistė, kab. 28
pareigybės aprašymas
Laimutė Bimbirienė
Vyriausioji specialistė, kab. 11
pareigybės aprašymas