Neįeinantys į struktūrinius padalinius specialistai

Kauno g. 2, LT-20114 Ukmergė

Sandra Mackevičienė
Jaunimo reikalų koordinatorė, kab. 11
pareigybės aprašymas
Dainora Šlinkšienė
Savivaldybės gydytoja, kab. 9
pareigybės aprašymas
Valdas Rabazauskas
Vyresnysis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai, kab. 8
pareigybės aprašymas
Edita Balžekienė
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, kab. 12
pareigybės aprašymas
Kristina Karpovienė
Duomenų apsaugos pareigūnė, kab. 16
pareigybės aprašymas