Valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius


Sandra Mackevičienė
Jaunimo reikalų koordinatorė, kab. 2 (Kęstučio a. 2-2)
pareigybės aprašymas
Savivaldybės gydytoja, kab. 9 (Kauno g. 2)
pareigybės aprašymas
Valdas Rabazauskas
Vyresnysis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai, kab. 8 (Kauno g. 2)
pareigybės aprašymas
Edita Balžekienė
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, kab. 3 (Kęstučio a. 2-2)
pareigybės aprašymas
Duomenų apsaugos pareigūnė, kab. 16 (Kęstučio a. 3)
pareigybės aprašymas