Viešųjų pirkimų skyrius

Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė
Skyriaus nuostatai →

Erika Urbonavičienė
Vyriausioji specialistė, kab. 42
pareigybės aprašymas
Ingrida Murauskienė
Vyriausioji specialistė, kab. 42
pareigybės aprašymas
Aušra Strumilienė
Vyriausioji specialistė, kab. 36
pareigybės aprašymas
Algimantas Matiukas
Vyriausiasis specialistas, kab. 36
pareigybės aprašymas