Socialinės paramos skyrius

Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė
Skyriaus nuostatai →Lina Sabaliauskienė
Socialinių paslaugų poskyrio vedėja, kab. 9
pareigybės aprašymas
Viktorija Vaidotaitė
Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė, kab. 4
pareigybės aprašymas
Vaida Kačkutė
Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė, kab. 9
pareigybės aprašymas
Aistė Naruševičiūtė
Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė, kab. 4
pareigybės aprašymas
Laima Pliukštienė
Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė, kab. 7
pareigybės aprašymas
Valdonė Ginaitienė
Socialinių išmokų poskyrio vedėja, kab. 6
pareigybės aprašymas
Zita Burlėgienė
Socialinių išmokų poskyrio vyr. specialistė, kab. 10
pareigybės aprašymas
Rimantė Jablonskienė
Socialinių išmokų poskyrio vyr. specialistė, kab. 7
pareigybės aprašymas
Justina Astikienė
Socialinių išmokų poskyrio vyr. specialistė, kab. 5
pareigybės aprašymas
Danguolė Darulienė
Socialinių išmokų poskyrio vyr. specialistė, kab. 5
pareigybės aprašymas
Albinas Fedaravičius
Socialinių išmokų poskyrio vyr. specialistas, kab. 10
pareigybės aprašymas