Dažniausiai užduodami klausimai dėl nepaprastosios padėties

Koncertina
2021 m. Lapkričio 11 d.

Dažniausiai užduodami klausimai dėl nepaprastosios padėties

Nuo šių metų lapkričio 10 d. 00:00 iki gruodžio 9 d. 00:00 pasienio ruože prie Lietuvos sienos su Baltarusija ir 5 kilometrų į valstybės gilumą nuo jo bei užsieniečių apgyvendinimo vietose ir 200 metrų aplink juos įvedama nepaprastoji padėtis.

1. Kas yra nepaprastoji padėtis ir kodėl ji įvedama?

Nepaprastoji padėtis įvedama pirmą kartą Lietuvos istorijoje. Ši priemonė yra būtina siekiant suvaldyti neteisėtos migracijos krizę, kurią sukėlė įvykiai Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje, nes tokia grėsmė reali ir Lietuvos pasienyje. Be to, matomos sąsajos su neramumų kurstymu neteisėtų migrantų apgyvendinimo vietose ir pasienio teritorijose kelia pavojų visuomenės rimčiai. Nepaprastosios padėties įvedimo tikslas – užkardyti galimas grėsmes, kylančias dėl migrantų antplūdžio.

2. Kiek laiko truks nepaprastoji padėtis?

Nepaprastoji padėtis truks vieną mėnesį, t. y. iki 2021 m. gruodžio 9 d. 00:00 val.

3. Kiek kilometrų apima pasienio ruožas?

Pagal Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymą pasienio ruožas – iki 5 km pločio teritorija.

4. Kur įvedama nepaprastoji padėtis?

Pagal Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymą pasienio ruožas – iki 5 km pločio teritorija nuo išorinės Lietuvos sienos ir papildomai 5 km pločio teritorijoje į šalies gilumą.

5 km atstumu nuo Lietuvos–Baltarusijos sienos (t. y. pasienio ruože) judėti bus galima tik su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) išduodamais leidimais. Asmenims, gyvenantiems pasienio ruože ir turintiems nekilnojamojo turto, leidimų nereikės, tačiau būtina su savimi turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir gyvenamosios vietos deklaracijos pažymėjimą ar nekilnojamo turto nuosavybės dokumentus. Asmenims gyvenantiems nepaprastosios padėties zonoje leidimų nereikės, tačiau pareigūnai galės vykdyti patikrinimus.

5. Kurios savivaldybės pateks į nepaprastosios padėties zoną?

Nepaprastoji padėtis įvedama pasienio ruože ir dar 5 km pločio su pasienio ruožu besiribojančioje teritorijoje, ji neapims visos savivaldybės teritorijos. Pasienio savivaldybės – tai Šalčininkai, Druskininkai, Ignalina, Lazdijai, Švenčionys, Varėna, Vilniaus rajono savivaldybės. Taip pat nepaprastoji padėtis apims migrantų apgyvendinimo centrus Medininkuose, Kybartuose, Vilniuje, Pabradėje, Rukloje ir 200 m. teritoriją aplink pastatus. 

6. Kokie pagrindiniai nauji įpareigojimai ar ribojimai atsiranda gyventojams, kurių namai yra 200 m atstumu nuo migrantų centrų?

Gyventojams didelių nepatogumų nekils, tačiau ribojama susirinkimų laisvė šioje teritorijoje, taip pat numatomas draudimas pakeisti nuolatinę gyvenamąją vietą nepaprastosios padėties laikotarpiu, deklaruojant ją nepaprastosios padėties teritorijoje.

7. Ar galima bus patekti į nepaprastosios padėtie zoną?

Patekti į pasienio ruožą bus galima tik su VSAT išduodamais leidimais. Asmenims, gyvenantiems šiame ruože ir turintiems nekilnojamojo turto, leidimų nereikės, tačiau būtina turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir gyvenamosios vietos deklaracijos pažymėjimą ar nekilnojamo turto nuosavybės dokumentus. Patekimas į nepaprastosios situacijos zoną – 5 km pločio nuo pasienio ruožo į šalies gilumą esančią teritoriją – neribojamas, tačiau šioje zonoje galimi patikrinimai, siekiant nustatyti neteisėtų migrantų gabenimą. Dėl patekimo į apgyvendinimo objektus, kuriuose paskelbta nepaprastoji padėtis, taikomos jų veiklą reglamentuojančios taisyklės.

8. Ar vietos gyventojams reikės turėti leidimus patekti ar judėti teritorijoje, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis?

Ne, leidimų gyventojams nereikės, tačiau privaloma su savimi turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir gyvenamosios vietos deklaracijos pažymėjimą ar nekilnojamo turto nuosavybės dokumentus.

9. Kaip galima gauti leidimą patekti į teritoriją, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis?

Leidimas judėti reikalingas tik 5 km atstumu nuo Lietuvos–Baltarusijos sienos esančioje pasienio zonoje, į šią teritoriją neribojamai patekti galės tik šioje teritorijoje gyvenantys asmenys ir asmenys joje turintys nekilnojamojo turto. Kiti asmenys patekti į šią teritoriją galės tik gavę VSAT leidimą. Dėl patekimo į apgyvendinimo objektus, kuriuose paskelbta nepaprastoji padėtis, taikomos tų objektų veiklą reglamentuojančios taisyklės.

10. Kokios priežastys leistų žmonėms prašyti VSAT leidimo atvykti į teritoriją, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis?

Asmenys, kurie nėra nepaprastosios padėties teritorijos pasienio zonos gyventojai ir neturi joje nekilnojamojo turto, patekti į šią zoną galės tik turėdami svarbią priežastį. Kiekvienas atvejis bus vertinamas individualiai.

11. Ar galima bus lankyti gimines, gyvenančius pasienio zonoje?

Svarbu akcentuoti, kad nors pasienyje susidariusi padėtis ir yra kontroliuojama, tačiau kelia saugumo rizikų, taip pat būtina užtikrinti netrukdomą pareigūnų darbą saugant sieną, todėl rekomenduojama susilaikyti nuo nebūtinų kelionių.

12. Ar galės lankytis Nevyriausybinės organizacijos (NVO) teritorijoje, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis?

Jei NVO norės patekti į pasienio zoną, turės gauti Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) leidimą. Patekti į kitas teritorijas leidimas nereikalingas. Dėl patekimo į užsieniečių apgyvendinimo objektus, kuriuose paskelbta nepaprastoji padėtis, taikomos tų objektų veiklą reglamentuojančios taisyklės.

13. Ar bus galima važiuoti į sanatoriją Druskininkuose?

Taip, bus galima. Leidimas judėti reikalingas tik 5 km atstumu nuo Lietuvos–Baltarusijos sienos esančioje zonoje.

14. Ar Druskininkų gyventojams arba miesto svečiams reikės leidimų?

Druskininkų miestas patenka į nepaprastosios padėties zoną, tai nėra pasienio ruožas, todėl leidimų nei gyventojams, nei svečiams nereikės. Tačiau pareigūnai galės vykdyti patikrinimui, siekiant nustatyti ar nėra gabenami migrantai.

15. Ar nebus ribojamas krovinių eismas?

Krovinių eismas ribojamas nebus.

16. Ar galima bus vykti į sodybą, esančią pasienio ruožo teritorijoje?  

Galima, jei turimi jos nuosavybės dokumentai ir esama jos savininku arba jei gautas VSAT leidimas. Tačiau svarbu akcentuoti, kad nors pasienyje susidariusi padėtis ir yra kontroliuojama, tačiau kelia saugumo rizikų, taip pat būtina užtikrinti netrukdomą pareigūnų darbą saugant sieną, todėl rekomenduojama susilaikyti nuo nebūtinų kelionių.

17. Kokie dokumentai reikalingai asmeniui, norinčiam įrodyti, kad jis gyvena teritorijoje, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis?

Rekomenduojama turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir gyvenamosios vietos deklaracijos pažymėjimą ar nekilnojamo turto nuosavybės dokumentus.

Pastaba: fiktyviai deklaruoti gyvenamąją vietą draudžiama.

18. Ar teritorijoje, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis, gali būti ribojamas mobilusis ar interneto ryšys?

Šis ribojimas galėtų būti taikomas tik neteisėtiems migrantams, esantiems apgyvendinimo vietose, siekiant užtikrinti Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ 2 straipsnio 1 punkto nuostatų įgyvendinimą.

19. Ar galima organizuoti viešuosius, kultūrinius, privačius renginius, susirinkimus teritorijoje, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis?

Seimo nutarime „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ numatytas susirinkimų draudimas teritorijose, kuriose įvesta nepaprastoji padėtis. Susirinkimas šiame kontekste suprastinas tik atsižvelgiant į Susirinkimų įstatyme pateiktą sampratą, kad tai taikus asmenų susibūrimas, skirtas jų pažiūroms ir viešajai nuomonei laisvai reikšti ir asmenybės pilietinio aktyvumo raiškai visuomenėje ir valstybėje užtikrinti. Atsižvelgiant į tai, draudžiami tik susirinkimai, patenkantys į Susirinkimų įstatymo draudimų taikymo sritį, kiti renginiai nėra draudžiami.

20. Ar bus galima patekti pas gydytoją / notarą ir kt.?

Priklausomai nuo teritorijos, į kurią norima patekti, taikomi skirtingi reikalavimai. Norint patekti į pasienio ruožą, VSAT leidimas reikalingas, kitur leidimas nereikalingas. Išduodant leidimus, dėl kiekvieno atvejo bus sprendžiama individualiai, tačiau bus būtina turėti tą atvejį pagrindžiančius dokumentus.

21. Ar galės vykti suplanuoti kultūriniai renginiai Šalčininkų ir Eišiškių miestuose?

Taip, suplanuoti renginiai, jeigu tai nėra susirinkimai, galės vykti.

22. Ar į Šalčininkų rajono savivaldybės teritoriją (Šalčininkų miestą) galės atvykti iš anksto pakviestos delegacijos iš Lenkijos Respublikos bendradarbiavimo klausimams aptarti?

Taip, delegacijos galės atvykti, tačiau turės gauti leidimus. Atsižvelgus į susidariusią padėtį, raginame susilaikyti nuo nebūtinų kelionių ir nukelti vizitus.

23. Ar Lietuvos piliečiai galės išvykti į Baltarusiją trumpalaikių kelionių, pavyzdžiui, aplankyti tėvų?

Taip, Lietuvos piliečiai, kurie turės visus reikalingus dokumentus sienai kirsti (pvz.: vizą, išvykimo priežastį nurodančius dokumentus), galės išvykti, tačiau VSAT sargybos vyresnysis kiekvieną atvejį vertins individualiai.

Nors pasienyje susidariusi padėtis ir yra kontroliuojama, tačiau kelia saugumo rizikų, taip pat būtina užtikrinti netrukdomą pareigūnų darbą saugant sieną, todėl rekomenduojama susilaikyti nuo nebūtinų kelionių.

24. Ar galės veikti šaudyklos?

Šaudyklų veikla nebus ribojama, nebent bus nustatyta kitų rizikų.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Kaip elgtis, jei įvyktų avarija atominėje elektrinėje

Įvykus avarijai atominėje elektrinėje gyventojai būtų informuoti trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus ir sirenų kauksmu, o vėliau per radiją ir televiziją gautų tikslią informaciją ir patarimus, kaip elgtis. Valstybės ir savivaldybių institucijos yra parengusios planus, pagal kuriuos būtų organizuojama gyventojų apsauga, tačiau gyventojai ir patys turėtų rūpintis savo saugumu ir žinoti, kaip elgtis tokios avarijos atveju. Primename, kad gyventojai turėtų pasirūpinti savimi ir artimaisiais bent 72 val.

Prieš atominės elektrinės avariją

 • Pasiruoškite maisto ir vandens atsargų trims paroms, jei būtų rekomenduojama slėptis namuose;

 • Norėdami gauti laiku ir konkrečią informaciją apie jūsų gyvenamojoje vietoje galintį kilti pavojų, nusistatykite savo telefonus taip, kad gautumėte perspėjimo pranešimus;

 • Įsigykite respiratorių arba dujokaukę, stabiliojo kalio jodido tablečių visiems šeimos nariams, jų galite teirautis vaistinėse;

 • Pasirenkite „Šeimos planą“;

 • Jeigu gyvenate 30 km spinduliu nuo Baltarusijos arba Ignalinos atominių elektrinių, pasiruoškite evakavimui. Rekomenduojamas daiktų sąrašas pateikiamas čia. Gyventojai, įsikūrę 5 km spinduliu apie atominę elektrinę, būtų evakuoti vos tik kiltų avarijos grėsmė, nesvarbu, ar avarija tikrai įvyks, ar pavyks jos išvengti. Jei gyvenate 30–100 km spinduliu nuo atominės elektrinės, gali prireikti laikinai persikelti į kitą gyvenamąją vietą. Savo gyvenamosios vietos atstumą iki Baltarusijos arba Ignalinos atominių elektrinių galite nusistatyti čia.

Atominės elektrinės avarijos metu

Jei dėl avarijos atominėje elektrinėje jūsų gyvenamojoje vietoje iškiltų radiacijos pavojus, būtų įjungta Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Tiksli informacija ir patarimai, kaip elgtis būtų transliuojami ir per radiją bei televiziją.

 • Atidžiai išklausykite informaciją per radiją ir televiziją;

 • Jei jums patariama likti patalpose: pirmiausia reikės užsandarinti būstą. Uždarykite duris, langus ir orlaides. Uždenkite dūmtraukius, vėdinimo ir kitas angas. Nepamirškite ir balkonų durų. Viską sandariai uždarę, langus ir duris apklijuokite popieriaus ar apsauginėmis juostelėmis. Plastikiniai langai bei balkonų durys labai sandarūs, jų papildomai sandarinti nereikia;

 • Rekomenduojama slėptis namo rūsyje, tačiau, jei jo nėra, tuomet reikėtų laikytis pastato vidurio, stengtis būti toliau nuo išorinių pastato sienų ar pastogės. Nepamirškite kartu pasiimti naminių gyvūnų;

 • Vartokite stabiliojo kalio jodido tabletes, jei toks nurodymas duotas;

 • Laikykite įjungę radiją ir televizorių, nes jums nuolat bus teikiama naujausia informacija bei rekomendacijos, kaip elgtis.

Po atominės elektrinės avarijos

 • Įsijunkite radiją ar televiziją, kad gautumėte naujausią informaciją apie avariją;

 • Vartokite stabiliojo kalio jodido tabletes, jei toks nurodymas duotas;

 • Jei jums liepė evakuotis, vykdykite atsakingų pareigūnų nurodymus;

 • Laikykitės rekomendacijų dėl apsaugomųjų veiksmų;

 • Jeigu buvote išėję į lauką, grįžę į savo gyvenamąją vietą sudėkite galimai radiacijos paveiktus drabužius į plastikinį maišelį, užsandarinkite jį ir palikite už būsto durų arba pareigūnų nurodytoje vietoje. Kruopščiai nusiprauskite po dušu;

 • Kuo greičiau kreipkitės į gydytoją dėl neįprastų simptomų, tokių kaip pykinimas;

 • Padėkite kaimynams, ypač tiems, kuriems gali prireikti specialios pagalbos – kūdikiams, pagyvenusiems žmonėms ir neįgaliesiems;

 • Grįžkite namo tik tada, kai pareigūnai sako, kad tai saugu;

 • Maistą laikykite šaldytuve arba sandariai uždarytuose induose, stiklainiuose, metalinėse dėžutėse, plastikiniuose maišeliuose. 

Daugiau naudingos informacijos: www.lt72.lt

Ukmergės rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių sąrašasKaip elgtis, jei prasidėtų karas

Pirmieji, patys svarbiausi veiksmai:

 • Pasirūpinti vandeniu!
 • Pripildyti automobilio baką ir kitas talpas degalais!
 • Pasirūpinti maisto atsargomis, išsiimti grynųjų pinigų!
 • Pasirūpinti medikamentų atsargomis!
 • Suburti visą šeimą vienoje vietoje!

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=350408130298638

VideoSusijusios naujienos
Susiję kontaktai
Rašykite
Skambinkite
8 340 63433, 8 698 29476
Darbo laikas

I-IV 8:00 - 17:00 val.
V 8:00 - 15:45 val.
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45 val.